Spectaculair Verkiezingsdebat Veere 8 februari 2010 in Tramzicht Domburg

Economische Verkiezingsdebat 8 februari 2010 in Tramzicht te Domburg.

20.00 uur Opening door Joke de Witte en introduktie Patrick Polie, gespreksleider

20.10 uur Stelling 1: ” Gelijke behandeling Land- en Strandhoreca ”
Mineke Bierens – Maljaars VVD, Jaap Melse SGP / CU, Wim Bartels DTV.

20.35 uur Stelling 2 : ” Koopzondag en vrije openingstijden ”
René Molenaar CDA, Peter Holtring PvdA / GL, Marion van Stiphout D ’66

Pauze van 21.00 – 21.30 uur

21.30 uur Stelling 3: ” Bestemmingsplan kleinschalig kamperen ”
René Molenaar CDA. Peter Holtring PvdA / GL, Marion van Stiphout D ’66

21.55 uur Stelling 4: ” Toeristenbelasting ”
Mineke Bierens – Maljaars VVD, Jaap Melse SGP / CU, Wim Bartels DTV

Spelregels bij de stellingen :

Zeer korte inleiding door de gespreksleider Patrick Polie + iedere ” stellingspartij ” krijgt 4 minuten + 10 minuten zaal + andere partijen = 25 minuten per stelling. NIET MEER!

Afsluiting verkiezingsdebat om 22.20 uur door Cor Zuiddam..

Deze discussieavond wordt u aangeboden door de gastheren:

– Federatie van Ondernemersverenigingen gemeente Veere
– Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Veere
– Recron, afdeling Walcheren
– Vekabo, afdeling Walcheren
– Kamer van Koophandel Zuid – West Nederland
– Café Tramzicht Domburg

Wij hopen op een grote opkomst van ondernemend Veere, die zich een beeld kan vormen welke ambities de politieke partijen voor de bedrijvigheid in Veere hebben.
Hoe willen zij de economische investeringen bevorderen? Welke keuzen maakt de politiek ook na 3 maart 2010?