Kapwerkzaamheden in de gemeente Veere

Bron: www.zeeland.nl

Veere – Ter voorbereiding van de aanleg van de N57 in de gemeente Veere start Rijkswaterstaat op 21 januari met het kappen van bomen en struiken. Het betreft 354 bomen en 80 are bos en struiken.
De aannemer KUNST begint langs de Gapingseweg bij Serooskerke en werkt dan in noordelijke richting langs het toekomstige tracé. De werkzaamheden duren tot half maart. Na het verwijderen van de bomen en struiken langs de nieuwe N57 is het ook mogelijk om de kabels en leidingen te verleggen en sloten te graven.

Ter compensatie plant Rijkswaterstaat in totaal 2180 bomen en 953 are struiken en hagen terug. Dit gebeurt hoofdzakelijk als de N57 gereed is. Voor de nieuwe aanplant is een landschapsplan opgesteld. In de gemeente Veere worden 518 bomen , 45 are beplanting en 4924 meter haag teruggeplant.

De N57 is een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat Zeeland met Provincie Zeeland, gemeenten Middelburg en Veere en waterschap Zeeuwse Eilanden. De aangepaste N57 op Walcheren loopt vanaf de Rijksweg A58 bij Nieuw en Sint Joosland langs de noordoostkant van Middelburg, via Serooskerke naar Vrouwenpolder. De weg kruist in Middelburg via een aquaduct het Kanaal door Walcheren. De planning is dat de aangepaste N57 uiterlijk in 2010 klaar is. Kijk voor meer informatie op de website www.rijksweg57.nl.