Wozoco Serooskerke terug bij af

Woon-zorgcomplex Zandputgebied Serooskerke niet haalbaar

Na onderzoek is gebleken dat het realiseren van een woon-zorgcomplex in het Zandputgebied in Serooskerke niet haalbaar is. Zowel financieel-economisch als praktisch is het lastig om dit plan uit te voeren. Er zijn nog twee alternatieve locaties over om het woon-zorgcomplex te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders wil in Serooskerke graag een woon-zorgcomplex (wozoco) realiseren, dit is vastgelegd in het coalitieprogramma. Op advies van de dorpsraad van Serooskerke gaf het college een Denktank opdracht om een dorpsvisie op te stellen. De Denktank adviseerde om te kiezen voor Serooskerke Oost, hier liggen de voorzieningen op een goed te overbruggen afstand. Ook het kwaliteitsteam van de Provincie Zeeland hield een uitgebreide dorpsvisie en kwam tot de conclusie dat als speerpunt gekeken moet worden naar het versterken van het dorpshart.

Zandputgebied
Het Zandputgebied kent al vele functies bijvoorbeeld een openluchtzwembad, sportzaal, tenniscomplex en een verenigingsgebouw. Er is met een onderzoek gekeken naar de mogelijkheid om nieuwe functies in te passen in het Zandputgebied. De conclusie van het onderzoek was dat er ruimtelijk gezien goede kansen liggen, maar dat vooral de geluidshinder problematisch is. Een woon-zorgcomplex is alleen mogelijk als de tennisbanen, jongeren ontmoetingsplek en de skatebaan verplaatst worden en er diverse geluiddichte, blinde muren komen aan de zwembadzijde. Dat is niet haalbaar.

Alternatieven
Nu er geen woon-zorgcomplex in het Zandputgebied komt, zijn er nog twee andere mogelijkheden over. De eerste mogelijkheid is om in Serooskerke Oost een woon-zorgcomplex te bouwen in combinatie met woningbouw. De tweede mogelijkheid is om op een andere locatie in de kern te bouwen. De locatie “Groenleer” met buurtpercelen en de bouw van een nieuwe supermarkt biedt mogelijkheden. Qua locatie sluit dit goed aan bij de mening van het Kwaliteitsteam om het dorp zo compact mogelijk te houden.
In de raadsvergadering van 19 november komt dit onderwerp aan de orde. Het college van burgemeester en wethouders zal met steun van de raad een uiterste inspanning gaan doen om een woonzorgcomplex in Serooskerke te gaan exploiteren.

Bron: Gemeente Veere