Vraag aan de Raad

VEERE – In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 geeft De Faam regelmatig aandacht aan onderwerpen die spelen in de verschillende gemeenten. Deze week: Als de bedrijventerreinen in de gemeente Veere vol zijn, dan moet er uitbreiding komen naast De Zompe. Zoals het er nu uitziet gaat wethouder Jaap Melse komend jaar uitbreiding van De Zompe in de gemeenteraad voorstellen. Omwonenden vinden dat het teveel naar de bebouwde kom oprukt.

René de Visser, SGP/CU is voor: “Wij hebben steeds gepleit voor voldoende ruimte bij de bestaande bedrijventerreinen. Omdat er geen andere terreinen aangelegd mogen worden.”

Wim Bartels, Dorpsbelangen en Toerisme Veere is voor: “Meer bedrijven betekenen meer boterhammen en meer blije inwoners. Die hebben wij graag in Veere.” 

Karin Wouters, CDA is voor: “Uitbreiding moet komen op de locatie die voorhanden is. Zoals het er nu uitziet is dat De Zompe. Ik kan mij voorstellen dat omwonenden bang zijn voor het oprukkende bedrijventerrein. Wij moeten er voorzichtig mee omgaan.”

Peter Overmeen, VVD is voor: “De Zompe Serooskerke en Karreveld Koudekerke zijn de centrale bedrijventerreinen. De rest moet voor kerngebonden bedrijfjes blijven.”

Peter Louwerse, PvdA/GL is voor: “Maar ik heb een kanttekening. Als bedrijven die willen komen bovenregionaal zijn, dan moeten ze eerst kijken of er in Middelburg of Vlissingen plaats is.”