Rabobank Walcheren-Noord Beveland

PrintRabobank Walcheren/Noord-Beveland, aangenaam!
De Rabobank doet dagelijks haar best om de beste financiële dienstverlener te zijn. Dat maakt ons echter niet uniek. Uniek zijn wij omdat we een coöperatieve bank zijn. Vanuit die coöperatieve gedachte is Rabobank Walcheren/Noord-Beveland ervan overtuigd dat lokale betrokkenheid de beste garantie biedt voor de ontwikkeling van de regio. Dit, gecombineerd met een persoonlijke aanpak en concurrerende tarieven, maakt dat veel klanten voor ons kiezen.

Leden
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland is een vooruitstrevende coöperatieve bank. Wij hebben geen aandeelhouders maar leden, die kunnen meepraten en meebeslissen over de koers van onze bank. Dat doen we niet voor niets. Als Rabobank vinden we intensief contact met de samenleving, met u, heel belangrijk. Als u klant bent, kunt u lid worden en uw stem laten horen.Samen bepalen we onder andere aan welke lokale doelen de winst van onze bank moet worden besteed. Dat is wat wij bedoelen met coöperatief!

Wij investeren in úw omgeving
Van uw bank verwacht u een goede financiële dienstverlening, een deskundig advies en een scherp aanbod. Dat is logisch. Maar Rabobank Walcheren/Noord-Beveland voegt daar nog iets aan toe. Elk jaar stellen we een deel van onze winst beschikbaar als coöperatief dividend. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het verbeteren van uw omgeving op sociaal, economisch en cultureel gebied. Middels twee fondsen, het Coöperatiefonds en de Innovatie Coöperatie investeren wij in projecten bij u in de buurt.

COÖPERATIEFONDS
Het Coöperatiefonds, als er een financiële injectie nodig is.
Kent u een project in uw buurt dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Projecten die de leefbaarheid in onze regio vergroten hebben onze speciale belangstelling. Voorwaarde is dat uw project de regionale, maatschappelijke, sociale of culturele omgeving kan verbeteren. Met de, veelal eenmalige, bijdragen vanuit het Coöperatiefonds maken we onze directe omgeving gewoon ‘een stukje mooier’. Dat doen we, ook in Serooskerke, met veel plezier.

[spoiler]Successen bij u om de hoek
De volgende projecten ontvingen eerder een donatie uit ons Coöperatiefonds:

Speelveldje Serooskerke
De jeugd heeft de toekomst, ook in Serooskerke. Het bevorderen van de leefbaarheid binnen deze kern staat hoog op de agenda van de dorpsraad. De mogelijkheden in het kader van vrijetijdsbesteding voor jongeren heeft hierin een belangrijke plaats. Met het oog daarop is een enquête gehouden onder de leerlingen van de bovenbouw van de basisschool. De resultaten vormen het uitgangspunt voor een uitbreiding van het speelveld in de Zandput. Met een donatie vanuit het Coöperatiefonds worden verschillende speeltoestellen aangeschaft waardoor de gewenste uitbreiding wordt gerealiseerd. Voor de jeugd van Serooskerke blijft het aangenaam vertoeven in de eigen dorpskern!

voetbalvereniging-serooskerke1Voetbalvereniging Serooskerke
In het ‘heetst van de stijd’ blijft de score voor de spelers van Voetbalvereniging Serooskerke helder. Mede dankzij een donatie vanuit het Coöperatiefonds is de aanschaf van een electronisch scorebord gerealiseerd. Dat doen we graag. Het stimuleren van een actief verenigingsleven en aanwezigheid van de Rabobank in de kern van Serooskerke vinden we immers erg belangrijk.

Zelf een project aanmelden?
Komt uw project in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds? Kijk dan voor meer informatie op www.rabobank.nl/wnb[/spoiler]
INNOVATIE COÖPERATIE
De Innovatiecoöperatie, voor daadkracht!
De Innovatie Coöperatie stimuleert initiatieven die sociaal economische ontwikkelingen in de regio bevorderen. Onze steun bestaat uit het beschikbaar stellen van kennis, faciliteiten en ons netwerk. Hiermee willen we bijdragen aan een kansrijke start van deze projecten. Vaak zijn dit projecten, ook bij u in de buurt. De strijd tegen laaggeletterdheid, is slechts één van de vele voorbeelden.

[spoiler]laaggeletterdheidMeer taalkansen
Laaggeletterdheid, een onderwerp waar momenteel enorm veel aandacht aan wordt besteed. En terecht: een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om te kunnen participeren in onze samenleving. In het kader van het Zeeuws Aanvalsplan Laaggeletterdheid gaan we de strijd tegen analfabetisering aan. Door de Rabobank gesponsorde boekcollecties worden op 80 basisscholen in Zeeland aangeboden aan 7.000 leerlingen. Op die manier laten wij de jeugd graag meer ‘leeskilometers’ maken. Recent is dit initiatief zelfs genomineerd voor de ‘Landelijke analfabetiserings prijs’!

Zelf een project aanmelden?
Komt uw project in aanmerking voor een bijdrage vanuit de Innovatie Coöperatie? Kijk dan voor meer informatie op www.rabobank.nl/wnb[/spoiler]