Herdenking Bevrijding

16.00 uur: openbare plechtigheid in de Johanneskerk, met een kaarsenceremonie door kinderen van de basisschool. De plechtigheid wordt buiten voortgezet bij het monument op het Muntplein naast de Johanneskerk. Aansluitend worden bloemen gelegd, onder andere door burgemeester van der Zwaag. Na afloop worden de veteranen, hun familie en de gastgezinnen door de dorpsraad uitgenodigd voor een broodmaaltijd.