Bijeenkomsten reconstructie wilgenhoekweg – oostkapelseweg

Op 1 en 2 maart zijn er bijeenkomsten over de reconstructie van de wilgenhoekweg – oostkapelseweg.

De eerste avond is bedoeld voor de direct aanwonenden, in deze avond geven we de gelegenheid tot meepraten over de verdere uitwerking van het Belvedere-plan. Daarnaast zullen de uitkomsten van de onderzoeken naar geluid en veiligheid presenteren. In de 2e avond ligt de nadruk meer op informatieverstrekking, in deze avond willen we het dorp bijpraten over de ontwikkelingen rondom de Oostkapelseweg – Wilgenhoekweg.

Meer informatie zal u waarschijnlijk thuis ontvangen of u kunt contact opnemen met de ondernemersvereniging.